RobotWise top 10 van Nederland; BID Innovatie Award tijdens het Innovatie Diner

“Beoogde voorselectie Nederlandse Innovatie Prijs 2021 …”, zo kwam de mail op 11 augustus 2021 binnen. Deze bijzondere mail leidde tot de ‘Top 10 meest innovatieve bedrijf van Nederland’. Waarbij ik, Tamar Neter oprichter van RobotWise, tijdens het Innovatie Diner, de ‘BID Innovatie Award’ in ontvangst mocht nemen. Als enige vrouw stond ik daar vol trots op het podium, wat een eervolle nationale erkenning!

RobotWise naast wereldwijd hightechbedrijf ASML

Een aantal maanden geleden hebben we meegedaan aan een groot onderzoek de ‘Nederlandse Innovatie Monitor‘. De monitor is opgezet door SEO Economisch Onderzoek. Een onderzoek onder voorzitterschap van Prof.dr. Henk Volberda (UvA). Tijdens het analyseren van de data is naar voren gekomen dat RobotWise bovengemiddeld scoort op een brede reeks van indicatoren van innovatie. Dat was natuurlijk mooi om te lezen! Vervolgens werden we op kantoor geïnterviewd om verdere toelichting te geven over onderwerpen zoals de coronacrisis, duurzaamheid, digitale transformatie en diversiteit.

 Foto credit: Jos van Leeuwen

Anne Doeser, Rabobank, Lead HR Innovation Hub: “Heel belangrijk dat op deze avond niet alleen de grote bedrijven staan. Robotwise is inderdaad juist een prachtig voorbeeld van innovatie, lef en ondernemerschap met een hele belangrijke missie: vernieuwing in onderwijs en aandacht voor digitale vaardigheden. Heel knap hoe Tamar en collega’s hier afgelopen jaren vorm aan hebben gegeven en daarom ook een zeer verdiende plek op deze avond!”

Maar we waren niet de enige. Voor dit onderzoek zijn ruim 25.000 personen benaderd en uiteindelijk zijn circa 800 leidinggevenden van Nederlandse bedrijven ondervraagd. Hieruit kwam er een voorselectie van 41 bedrijven, welke vervolgens geïnterviewd werden waaruit weer een top-10 lijst kwam. Top 10 meest innovatieve bedrijven zijn: ASML, Blender, Ecoplant, Elestor, MosaMeat, RobotWise, Stamicarbon, The Protein Brewery, Visma Connect en QLayers.

Het is toch bijzonder dat RobotWise binnen 5 jaar, altijd op eigen kracht heeft gestaan, nu tussen flinke bedrijfsnamen staat,  waar al miljoenen in is geïnvesteerd. Het was ook opvallend dat de top van het bedrijfsleven, nog steeds overwegend uit mannen bestaat. Tijdens het  Innovatie Diner stond ik daar dan op het podium, als enige vrouw tussen 10 heren.

 Foto credit: Jos van Leeuwen

Herbert Wormgoor, HP Communications Director Northern Europe: “Zeer inspirerende avond met geweldige tafelgenoten, daarna bijzondere contacten gelegd. Ben onder de indruk hoe snel RobotWise als start-up in enkele jaren zo is gegroeidHet geeft ook aan hoe belangrijk het is om technologie toegankelijk te maken voor alle jeugd, ook daar waar het vanzelfsprekend lijkt maar niet is. Kijk er naar uit om verder samen te werken om te streven naar digitale gelijkheid! “

Innovatie Diner 2021

Tijdens het innovatieve diner komen een geselecteerd aantal top-innovators en de meest innovatieve bedrijven uit Nederland bij elkaar. De tien meest innovatieve bedrijven werden op een unieke manier in het zonnetje gezet in het Kasteel de Wittenburg in Wassenaar door Ralph van Hessen, initiatiefnemer Big Improvement Day.

Natuurlijk wilde ik naast mijn collega’s ook twee bijzondere relaties meenemen, namelijk hen die bij de start van de onderneming, RobotWise op een belangrijke manier hebben gesponsord en gesteund, maar ook hedendaags nog steeds mooie projecten met ons doen. Anne Doeser van de Rabobank en Herbert Wormgoor van HP; hierbij wil ik jullie ook in het zonnetje zetten en nogmaals mijn dank uitspreken voor jullie vertrouwen in RobotWise!

Impressie van het bijzondere Innovatie Diner:

Naast onze gezellige tafel, waar ook Rosanne Willems van de AVROTROS was aangeschoven, was er een diversiteit aan gasten aanwezig, zoals bijvoorbeeld het Ministerie van Economische Zaken, Space Campus Noordwijk en ……   .

Big Improvement Day: BID- cadeaubon

Vanuit de BID gedachte was meegegeven dat iedere gast naar huis gaat met minimaal één nieuw contact, één idee en één actie. We mochten allemaal een BID-cadeaubon uitschrijven en die werden allemaal stuk voor stuk door Ralph voorgelezen.

RobotWise heeft twee teambuilding events weggegeven en Visma Connect, ook één van de genomineerde, was er snel bij om beiden bonnen te veroveren.

Aan onze tafel is een cadeaubon veroverd van Social Impact Maker, voor een kijkje in de gevangenis, een bezoek aan de Space Campus in Noordwijk, een opleiding tot Barista van Lagaranta en een gesprek met de nieuwe minister van Economische Zaken.

Heel mooi hoe de BID-cadeaubon in zo’n korte tijd zoveel inspirerende ontmoetingen realiseert.

 Foto credit: Jos van Leeuwen

ASML winnaar Nederlandse Innovatie Prijs 2021

Natuurlijk is het een mooie top 10 lijst om tussen te staan. Het was leuk dat de prijsuitreiking is opgenomen door de AVROTROS en maandag 25 oktober werd uitgezonden in het programma De Wereld van Morgen.

Tot de top drie werden uitgeroepen: ASML, Ecoplant en Qlayers. Waarbij ASML is  uitgeroepen tot de winnaar van de Nederlandse Innovatie Prijs 2021. Deze prijs vormt een erkenning voor de aanzienlijke focus die het bedrijf heeft op innovatie. ASML ontwikkelt machines die wereldwijd energiezuinige chips produceren die bijdragen aan de reductie van emissies.

De jury lette onder andere op investeringen in innovatie, bijdrage aan duurzaamheid, leiderschap en organisatie, samenwerking met partners en marktpositie. De jury bestond uit:
• Hans Boumans – Technology Transfer Manager TNO
• Thomas Grosfeld – Specialist Innovatie en Topsectorenbeleid van VNO-NCW
• Mariëtte Hamer – Voorzitter van de Sociaal-Economische Raad
• Donovan van Heuven – Hoofdredacteur MT/Sprout
• Geert Huizinga – Directeur Belangenbehartiging FME
• Carla Moonen – Voorzitter Koninklijke NLingenieurs
• Greet Prins – Bestuursvoorzitter Kamer van Koophandel
• Sjaak van der Tak – Voorzitter LTO Nederland
• Albert Jan Thomassen – Directeur FBNet Familiebedrijven
• Focco Vijselaar – Directeur-Generaal Bedrijfsleven en Innovatie, Ministerie van Economische
Zaken en Klimaat
• Pieter Waasdorp – Directeur Ondernemerschap, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
• Henk Volberda – Hoogleraar Strategie & Innovatie, Amsterdam Business School, Universiteit van Amsterdam en Directeur Amsterdam Centre for Business Innovation (onderzoeksleider en juryvoorzitter).

Hierbij wil ik nogmaals ASML feliciteren met de 1ste prijs, maar natuurlijk ook de andere bedrijven die zulke mooie innovatieve en duurzame oplossingen hebben ontwikkeld. Laten we vooral de handen ineenslaan en ook samen maatschappelijk verantwoord ondernemen. Onderwijs en kansengelijkheid is meerdere malen genoemd op het Innovatie Diner en daarbij kan RobotWise zeker bij helpen!

RobotWise

RobotWise ontwikkelt en biedt interactieve les- en trainingsprogramma’s met sociale educatieve robots voor alle typen onderwijs, het bedrijfsleven en jeugdhulp. De organisatie richt zich op talentontwikkeling met robots als hulpmiddel, met een focus op de ontwikkeling van sociaal-emotionele en (meta-)cognitieve vaardigheden.

Uit het onderzoek van de Nederlandse Innovatie Monitor 2021 blijkt dat RobotWise bovengemiddeld scoort op diverse indicatoren op het gebied van innovatie, zoals het continue op zoek zijn naar fundamenteel nieuwe oplossingen gecombineerd met maatschappelijk verantwoord ondernemen.