KPMG doneert RobotWise 40 robots

Vrijdag 19 juni 2020 was een bijzondere ochtend waarbij ook Burgemeester Tjapko Poppens aanwezig was. KPMG Nederland doneert RobotWise 40 robots welke we hebben overhandigd aan de openbare school voor bijzonder onderwijs de Bloeiwijzer en het Amsterdamse centrum voor kinder en jeugd psychiatrie De Bascule, sinds 1 juli Levvel.  “Als KPMG zijn wij ervan overtuigd dat investeren in onderwijs een goede manier is om de maatschappij en economie blijvend sterker te maken, daarom hebben wij een donatie gedaan aan Robotwise. ” Edwin Herrie, lid van de Raad van Bestuur van KPMG. 

Bedankt voor deze mooie video KPMG, onder deze video is het complete persbericht te lezen.

KPMG steunt startup RobotWise met interactief onderwijs op scholen

KPMG steunt RobotWise met het verzorgen van interactief onderwijs op Nederlandse scholen. De Amstelveense onderneming zet sociale educatieve robots in om leerlingen te helpen om hun talenten te kunnen ontdekken en ontwikkelen. Met een donatie van ruim veertig educatieve robots en tablets stelt KPMG RobotWise in staat haar interactieve workshops en lesprogramma’s voor verschillende soorten scholen en jeugdhulp instellingen verder te ontwikkelen. Centraal in de lesprogramma’s van RobotWise staat de inzet van technologie om leerlingen met name sociale vaardigheden aan te leren.

Sociale en emotionele vaardigheden ontwikkelen

“In de ogen van RobotWise is het niet alleen van belang dat kinderen met computers leren omgaan”, zegt Ashnie Bisalsingh, Head of Corporate Responsability bij KPMG. Bisalsingh: “Deze organisatie helpt leerlingen om ook hun sociale en emotionele vaardigheden verder te ontwikkelen. Hiervoor schaft zij wereldwijd robots aan om vervolgens diverse lesprogramma’s te ontwikkelen. Robotwise gebruikt onze financiële injectie om bijna veertig robots aan te schaffen, die in eerste instantie zullen worden ingezet op de Amstelveense Bloeiwijzer en de Amsterdamse Bascule. De Bloeiwijzer is een openbare school voor speciaal basisonderwijs waar ieder kind wordt gezien en gehoord en ruimte en vertrouwen krijgt om te groeien. De Bloeiwijzer zet haar expertise in op school en de scholen binnen het samenwerkingsverband. De Bascule is een academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie in Amsterdam en omstreken, waar kinderen, jongeren en gezinnen met psychische problemen worden geholpen. Zij komen naar de Bascule voor poliklinische behandelingen, maar ook voor dagbehandeling of een klinische opname. Behandelaren van de Bascule gaan ook naar de plekken waar kinderen wonen en naar school gaan. Daarom is het belangrijk dat bijvoorbeeld de inzet van de robots voor het trainen van sociale vaardigheden zowel op school als in de jeugdhulp plaatsvindt en dat ze elkaar kunnen versterken. Met de inzet van de robots is het bovendien mogelijk om deze behandelingen ook op afstand uit te voeren, of binnen de instelling zelf met inachtneming van de 1,5 meter samenleving.”

Bijdrage aan missie

RobotWise is bijzonder blij met de steun van KPMG. “Hiermee zijn we nog beter in staat om onze missie te vervullen”, zegt Tamar Neter, CEO en oprichter van RobotWise. Neter: “Kinderen kennis laten maken met de mogelijkheden van robots en ze tegelijkertijd sociale vaardigheden bijbrengen. Dat doen we niet alleen op school, maar via ons programma RobotWise@Home ook thuis. Dat is heel belangrijk, want het lijkt erop dat het onderwijs de komende tijd deels thuis en deels op school plaats zal gaan vinden. Samen met KPMG helpen we kinderen in Amstelveen en Amsterdam om zo spelenderwijs te leren.”

Onderwijs centraal in maatschappelijk programma KPMG
De donatie aan RobotWise past volgens Bisalsingh in het programma van maatschappelijke activiteiten van KPMG. Bisalsingh: “In dat programma staat het onderwijs centraal. KPMG vindt dat het investeren in onderwijs de beste manier is om de economie en de samenleving blijvend sterker te maken. Conform de Global Goals van de Verenigde Naties in het algemeen en de doelstelling ‘Quality Education’ in het bijzonder, staat ‘lifelong learning’ centraal in het selecteren van de maatschappelijke projecten die wij ondersteunen. De activiteiten van RobotWise sluiten hier goed bij aan en bereiden de leerlingen voor op een samenleving die steeds sneller digitaliseert. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat iedereen perspectief heeft op werk en inkomen. Bepaalde groepen in de samenleving hebben het minder makkelijk op dit gebied. Door de inzet van kennis en kunde van onze professionals draagt KPMG actief bij aan het verbeteren van de positie van deze groepen in de maatschappij en bevorderen we de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven.”